Stjärnhimlen har fascinerat människan allt sedan vi vi började fundera på tillvaron. Många är vi som har resonerat om himlen, döden och universum. När man lär sig mer om universum inser man att det är mycket man inte vet. Jag tror dock att man kan tolka religösa skrifter och tankar genom att lära sig mer om astronomi. Här presenterar jag lite av mina och andras tankar som jag har samlat på mig genom åren.

Läs om hur jag resonerar kring astronomen Michael R Molnars bok som förklarar Betlehemsstjärnan med Jupiters ovanliga uppgång i öster omgiven av solen, månen och Saturnus. Artikeln: Betlehemsstjärnan - ett astronomiskt fenomen   (Pdf-fil)

Var Adams ålder så stor? Läs här mitt resonemang om det. (Pdf-fil)

 
Vi är stjärnstoft, och stjärnstoft ska vi åter bli när solen dör. Läs min text: Himmelriket och begreppet gud. (Pdf-fil)
   
Kanske vi främst bör ta fasta på kristendomens budskap om kärleken till nästan. Frågor som har med Jesu födelse och liv att göra är mycket intressanta. Själv anser jag att en religion kan förstärkas om man kan bortse från vissa historiska felaktigheter, oklarheter eller svårförklarade mirakel.
Läs artikeln: Betlehemsstjärnan, Qumranförsamlingen och Jesu liv. (Pdf-fil)
 

 
 

   
     

Denna sida är uppdaterad av Lennart Samuelsson den 8 februari 2014.