Sjärnor

 

Soluret vid Landeryds golfklubb
 
Landeryds golfklubb fick våren 2004 ett solur i form av en sten med graverade avläsningslinjer. Soluret är placerat utanför kansliet i Bogestad.

Vid detta solur kan du observera och reflektera över hur en liten skugga kan användas för att visa både tiden på dagen och dagens datum. Skuggan bildas då solen lyser på en liten metallpelare, som är noggrant riktad mot norra himmelspolen (mot Polstjärnan). Skuggans spets visar den sanna soltiden, som på sommaren avviker ca en timma från klocktiden.


Soluret framför husen i Bogestad

Intill soluret finns följande text:

        Vad visar soluret?

Då solen lyser på soluret härintill bildar den lilla metallpelaren en skugga vars spets anger tiden på dagen och dagens datum. Pelaren är noggrant riktad mot norra himmelspolen (Polstjärnan).

Tiden på dagen avläses med hjälp av skuggans spets i förhållande till de solfjäderformat ritade timlinjerna. Ett solur visar alltid den sanna soltiden, som dock avviker något från den tid din klocka visar. Skillnaden är inte mer än några minuter här i Landeryd.
På sommaren visar din klocka en timma mer.

Tiden på året kan avläsas på soluret med hjälp av skuggans längd. Under två dagar per år följer skuggans spets den räta linjen som går tvärs över timlinjerna. Detta inträffar vid vår- och höstdagjämningarna i mars respektive september. Vid sommarsolståndet i juni följer skuggans spets den undre böjda linjen och vid midvinter i december den övre böjda linjen.

Den röda punkten på soluret träffas av skuggans spets kl 12.30, sann soltid, två veckor före och efter midsommar.


För den som vill veta mer om begreppet sann soltid finns det en klurig matematisk förklaring.Hitta till Landeryd.


Soluret är en gåva år 2004 till Landeryds golfklubb från:
Östergötlands Astronomiska Sällskap (ÖAS)
Flygvapenmuseum
Sten och Marmor i Linköping AB

 

 

Soluret i Bogestad

Idén till detta solur kommer från Marie Rådbo och Curt Roslund
(Se artikel i Populär Astronomi Nr 2, 2002).

Soluret är en gåva år 2004 till Landeryds golfklubb från:
  Östergötlands Astronomiska Sällskap, ÖAS
  Flygvapenmuseum
  Sten och Marmor i Linköping AB

 

 

 

 

     

Denna sida är uppdaterad av Lennart Samuelsson 10 oktober 2004.